Õpiprogrammid

Õpiprogrammide otsimisel on otstarbekas kasutada spetsiifilisi märksõnu:
free, freeware (vabalt allalaaditavad programmid, mille eest ei tule teil maksta), demo, shareware, trial (demonstratsiooniversioon või programm, kus kõik võimalused ei tööta või saate kasutada täisversiooni piiratud aja - N. 30 päeva), on-line (kasutatakse internetipõhiselt), educational software (õpitarkvara), sobiva aine nimetus inglise keeles, õpiprogrammi tüüp (kui teate täpselt, mida otsite. N. tutorial, drill, test, simulation, game), vanuseaste (kui tahate täpselt määratleda)

Kui olete leidnud mõne lehekülje, kust teil on võimalik õpiprogramme endale salvestada, pöörake tähelepanu:

  • faili suurusele - kas ikka mahub teie arvutisse/andmekandjale
  • tarkvaralistele nõuetele - millise Windows'i versiooniga sobib, kas vajab lisaks spetsiaalseid multimeediat mängivaid programme (RealPlayer või QuickTime);
  • tehnilistele nõuetele - kas on mõeldud PC või Mac'i (Macintoshi) jaoks, palju vajab vaba operatiivmälu (RAM), kas vajab helikaarti, mikrofoni jne.

Programmi salvestamine enda arvutisse võib võtta mõne sekundi kuni mitmeid tunde. See sõltub faili suurusest, internetiühenduse kiirusest, teie arvutist ja ka kellaajast.

Tavaliselt on allalaaditava (salvestatava) faili juures viide Download või Download Now. Sellel klikkimine alustab faili allalaadimist. Tavaliselt antakse ka valida, kuhu allalaaditav fail salvestada. Valige siis sobiv kataloog.

Allalaaditud ja salvestatud faili puhul on 3 võimalikku edasist põhitoimingut:

  • faili nimel (programmi nimi.exe) klikkides programm käivitub ja te saate seda kasutada
  • te peate faili (nimi.zip või nimi.arj või nimi.rar) lahti pakkima kasutades selleks vastavat tarkvara (N. WinZip) - tavaliselt avaneb pakkimisprogrammi olemasolul pakitud programm selle nimel klikkides
  • programm vajab installeerimist (kohe või pärast lahtipakkimist) - installeerimine käivitub tavaliselt klikkimisel faili nimel Setup.exe. Valige installeerimiseks sobiv kataloog. Osa programme võib pärast installeerimist vajada arvuti taaskäivitamist (Restart)