Sisupakettide publitseerimine

Kui programmis eXe eksportida pakett veebilehekülgedena, luuakse teie poolt näidatud kausta uus kaust, ning salvestatakse terve hulk faile: html-laiendiga tekstifailid, pildi- ja videofailid, stiilifailid jne. Paketi kasutamiseks õpikeskkonnas peaksite terve kausta kokku pakkima, õpikeskkonda viima ning seal uuesti lahti pakkima. Teie pakett avaneb failist nimega index.html.

Kui soovite sisupaketti lihtsalt läbi interneti veebilehekülgedena kasutada, peaksite terve kausta serverisse tõstma. Selleks võite kasutada mõnda failide transportimise programmi.

Programmiga eXe koostatud sisupakkete saab importida erinevatesse õpikeskkondadesse. Moodle'sse lisamiseks on kaks võimalust: SCORM-paketina või veebilehekülgedena. WebCT keskkond toetab IMS standardile vastavid pakette, kuid ka sinna saab importida materjale veebilehekülgedena.