Sissejuhatus

Te hakkate koostama elektroonilisi õppematerjale iseseisvaks õppimiseks. Enne alustamist mõelge:

iDevice ikoon

Millised on hea õppematerjali tunnused?

Kas igasugune elektrooniline õppematerjal on automaatselt iseseisvaks õppimiseks sobilik?


iDevice ikoon

Computers are too expencive to use as electronic page-turners (Rowntree, 1994).


Õppematejalide koostamise peamised etapid on:

Kavandamine:

 • Pange paika sihid – mida õppijad selle õppematerjali läbitöötamise järel peaksid teadma ja oskama
 • Pange kirja sisukord – peamised teemad ja nende alateemad
 • Milline peaks olema õppematerjali struktuur? (põhjus-tagajärg, sisu loogika, probleemipõhine jne)
 • Millist meediat oleks otstarbekas kasutada? (tekst, audio, video, graafika)
 • Kuidas kavatsete toetada õppija tegevust? (Mõtlemisülesanded, enesekontrollitestid, ülesanded esitamiseks, juhised lisainfo otsimiseks, juhised rühmatööks jne)
 • Millised materjalid on teil juba olemas ja mida on vaja juurde otsida või luua? (Raamatud, ajakirjad, õpikud, ajalehed, videod, fotod, helindid, elektroonilised tekstilised materjalid)
 • Kuidas kaitsta enda ja mitte rikkuda teiste autoriõigusi?

Valmistumine koostamiseks:

 • Ideede genereerimine
 • Konkreetsete tegevuste ja tagasiside planeerimine
 • Näidete leidmine
 • Illustratsioonide leidmine või loomine
 • Esitamise/levitamise vormi valimine

Koostamine ja ümbertegemine:

 • Esimene mustand
 • Esimese mustandi toimetamine
 • Ülesannete loomine
 • Piloteerimine ja täiustamine