Õppeprotsessi toetamine

 

Püüdke arvestada sihtrühmaga:

 • Märkige ära, kellele ja millistel eesmärkidel on õppematerjal loodud
 • Kasutage küsimise-vastamise stiili huvi äratamiseks
 • Sõnastage huvitavad ja asjakohased pealkirjad
 • Pöörduge otse õppija poole (mõtle, otsi, kirjuta, analüüsi)
 • Vältige passiivi
 • Ärge kasutage strerotüüpe ja ärge diskrimineerige kedagi

Pakkuge paindlikkust:

 • Võimaldage valida ülesandeid, tooge erinevaid näiteid jne
 • E-tugi õppetöös võimaldab valida õppimise aega ja kohta
 • Erinevas vormis õppematerjalid – tekst, audio, video sobivad erinevat tüüpi õppijatele

Arvestage ajaga, mis kulub õppematerjali teksti lugemiseks:

1 lk on umbes 400 sõna. Õppija loeb minutis u. 50 sõna keerulist teksti. See teeb 45 minutiga (1 akadeemiline tund) 2250 sõna ehk u. 5 lk. Arvutist lugemine on aga 30% aeglasem – 45 minutiga 3,5 lehekülge teksti (Rountree, 1994).

Pakkuge sobivaid ülesandeid (mõtlemiseks ning esitamiseks):

 • Reflekteerida loetut (pange kirja 2-3 mõtet, mis teil lugemisel tekkisid: mida olete ise kogenud, millega te nõus pole jne)
 • Analüüsida tekstilõiku, video- või audioklippi
 • Intervjueerida kedagi või arutleda loetud teemal
 • Viia läbi praktiline töö
 • Pidada õpipäevikut
 • Märkeruudud nõusoleku või mittenõusoleku tähistamiseks
 • Valikvastustega test
 • Sobitustest
 • Tekstis olulise allajoonimine
 • Küsimusele vastuse sisestamine
 • Lünktekst
 • Pikema arvamuse kirjutamine
 • Jooniste, skeemide, tabelite tegemine
 • Video- või audiosalvestiste tegemine
 • Näidete toomine
 • jne

Mida ülesannete loomisel silmas pidada?

 • Kursuse eesmärke – mida õppija peaks saavutama, mida teadma ja oskama
 • Enda väärarusaamasid – kuidas neid ülesandega saaks vältida
 • Enda õpikogemusi – kuidas oleks hea jõuda vajaliku tulemuseni
 • Juba kasutatud ülesandeid – mida annaks kohandada uude situatsiooni
 • Olulist konflikti või probleemi õppematerjalis - selle üle mõtlemine aitab selgusele jõuda
 • Tabeleid, jooniseid või illustratsioone õppematerjalis, mida annaks ülesande juures ära kasutada
 • Ülesannete varieerumist: raskusaste, tüüp (lugemine, joonistamine, kirjutamine, praktiline töö jne)
 • Vastuste edastamise viisi - millised on vormilised ja tehnilised võimalused