Õppematerjali ülesehitus

Alustage huvitavalt – see motiveerib edasi lugema

 • andke alguses järgnevast ülevaade
 • tooge välja põhijärelduse(d)
 • näidake loetava kasutusvõimalusi
 • esitage õppetüki eesmärgid
 • alustage probleemiga või küsimusega
 • tooge välja vastuolud
 • esitage nali, mõttetera, soov, peamine mõte… 
 • esitage lühikesed juhised õppimiseks ja nõuanded abi saamiseks
Esitage meterjal loogilises järjekorras
 • sündmused toimumise järjekorras
 • abstraktne materjal sisemise loogika järgi
Selgitage uut mõtet võimalikult mitmekülgselt
 • uute mõistete õpetamisel esitada definitsioon, tuua näited, esitada mõiste olulised ning ebaolulised tunnused, tuua mõiste alla kuuluvaid ning mittekuuluvaid näiteid, avada antud mõiste seosed teiste mõistetega. Tundmatu sisu korral kasutada võimalikult lihtsaid väljendeid.

Vältige liigseid detaile

Kirjutage emotsionaalselt – see kutsub esile tundeid ja need jäävad koos teksti sisuga paremini meelde. Emotsionaalses lauses on rohkem hüüdeid ja laused on lühemad.

Tõstke esile ja korrake olulisi mõtteid

 • kasutage rasvast kirja, sõrendust, kaldkirja
 • kasutage saatelauseid (see on kõige olulisem jne)
 • korrake olulist mõtet tekstis 3-4 korda
 • kasutage multimeediat illustreerimiseks ning näidetena
Esitage üldistusi (kõrgemat järku koondmõtteid) – need aitavad luua seoseid
 • esitage kokkuvõtvaid lauseid, tabeleid, skeeme
 • väiksemahulised üldistused on aluseks ulatus­likumatele
Lõpetage olulise mõttega – lõpp jääb kõige paremini meelde
 • oluline lause lõigu lõppu
 • kokkuvõttev lõik paragrahvi lõppu
 • olulise kokkuvõte raamatu/õppematerjali lõppu
(J. Mikk, 2000)

iDevice ikoon

Analüüsige mõnda enda loodud või kasutatud õppematerjali mõistetavuse seisukohast. Mis on peamised probleemid ja positiivsed küljed?