Nõuanded disainiks

Üldiselt:

 • Jälgige, et materjalis oleks viide autorile ning sihtrühmale või kursusele
 • Kasutage sisukorda
 • Kasutage sisukaid pealkirju
 • Struktureerige õppematerjal
 • Ühes peatükis käsitlege vaid ühte põhiteemat
 • Kasutage loetelusid
 • Jätke pealkirjade, lõikude ja peatükkide vahele selged vahed

Tekst

 • Kasutage Sans Serif fonte: Arial ja Verdana
 • Kasutage rasvast kirja teksti rõhutamiseks (vältige allajoonimist ja suurtähti)
 • Kirjutage hüperlingid pikalt välja

Illustratsioonid

 • Illustratsioonid paigutage paremale
 • Illustratsioonid peavad olema funktsionaalsed - toetama õppimist
 • Jälgige kvaliteeti

Värvid

 • Värvid muudavad õppematerjali atraktiivsemaks ja toovad esile olulise info
 • Ühes õppematerjalis ei tohiks kasutada üle viie erineva värvitooni, 2 värvitooni on optimaalne
 • Tuleks vältida punase ja rohelise kombinatsiooni
 • Arvuti ekraanil kasutamiseks sobivad taustaks paremini hallid ja sinised toonid
 • Värvid ei tohi häirida lugemist/vaatamist
 • Värvid peavad üksteisega kokku sobima ning välja paistma