eXe võimalused

Programmi ülamenüüs on järgmised võimalused:

 • Fail - saate avada uue või olemasoleva sisupaketi (elp-laiendiga), salvestada tervet sisupaketti ning seda eksportida kas standarditele vastavalt või tavalisteks veebilehekülgedeks, liita kokku olemasolevaid sisupakette.
 • Vahendid - saate toimetada paketti lisatud e-vahendeid (iDevice redaktor) ning valida sobiva töökeele (Eelistused - näiteks Eesti), lehekülge uuendada.
 • Stiilid - saate pakutud kujunduse mallide hulgast valida meelepärase ja seda sujuvalt paketi toimetamise ajal muuta. Pärast sisupaketi eksportimist saate lisatud sitiilifaile ka vastavalt soovile muuta.
 • Abi
Kui olete sisupaketi toimetamise lõpetanud, salvestage see kindlasti eXe formaati (elp-laiendiga) - seda faili saate edaspidi muuta ja parandada! Samas pole võimalik elp-faili ühegi teise programmiga avada. Seetõttu salvestage vahepealsed versioonid ka aeg-ajalt veebilehekülgedena! Neid ei saa te küll eXes enam lahti võtta, kuid html-lehekülgi on pärast võimalik muuta igasuguses html-toimetajas.

Vahetult ülamenüü all on:

 • Lisa lehekülg - loob uue tühja lehe olemasoleva ning hiirega aktiveeritud (klikkige!) lehekülje alla.
 • Kustuta - kustutab hiirega aktiveeritud lehekülje.
 • Muuda nimi - võimaldab muuta hiirega aktiveeritud lehekülje nime. Sama saab teha ka lehekülje nimel 2 korda klikkides.
Kogu sisupaketi struktuur on nähtav aknas Ülevaade.

E-vahendite valiku kohal on noolekujulised nupud. Nende abil saate muuta lehekülgede järjekorda ning taandust (näiteks viia eelmise lehekülje alaleheküljeks).

Kui lisate leheküljele e-vahendi (võite lisada ka mitu erinevat), peate selle kindlasti eraldi salvestama - klikkima vahendi toimetamise akna all rohelisel linnukesel.

Prügikasti-kujulisel nupul klikkimisel saate vahendi kustutada ja noolenupud on taas ühel lehel olevate vahendite järjestuse muutmiseks. Valides rippmenüüst -Liiguta- ühe olemasolevatest lehekülgedest, saate lisatud vahendi ka teisele leheküljele ümber tõsta.

Ärge unustage ülamenüüst tervet paketti aeg-ajalt salvestada!

Programm eXe võimaldab teil lisada sisupaketile 18 erinevat vahendit. Kuigi need vahendid on konkreetsete nimetustega, võib neid kasutada ka teistel eesmärkidel. Näiteks saab vahendiga Vaba tekst esitada kõik tekstipõhised materjalid – ülesannete kirjeldused, lugemismaterjalid, ülesanded jne. Küll aga on igal vahendil oma ikoon, mida te ise määrata ja muuta ei saa.

eXe vahenditeks on:

 • Eelteadmised - tekstilahter terve paketi või ka lehekülje vajalike eelteadmiste või tehniliste tingimuste esitamiseks.
 • Eesmärgid – tekstilahter terve paketi või ka lehekülje eesmärkide esitamiseks.
 • Java Applet - peab olema fail Java koodiga.
 • Juhtumi kirjeldus – spetsiaalsete tekstilahtritega vahend juhtumianalüüsiks.
 • Lugemine – lugemisülesande esitamiseks.
 • Mitme-valikuga – arvuti poolt kontrollitav küsimus koos õpetaja poolt sisestatud valikvastusega ja kommentaaridega. Õige saab olla vaid üks vastustest. Punkte ei loeta ja tulemusi ei salvestata.
 • Mitme-valitavaga – arvuti poolt kontrollitav küsimus koos õpetaja poolt sisestatud valikvastusega ja kommentaaridega. Õiged saavad olla mitu vastust. Punkte ei loeta ja tulemusi ei salvestata.
 • Mõtisklus – reflekteerimisülesanne.
 • Pildi luup – pildi suurendamise vahend.
 • Pildigalerii – paljude piltide esitamiseks ühel leheküljel.
 • RSS - väline andmevoog
 • SCORM Test – valikvastustega test, kus õppijale näidatakse tema tulemust protsentides. Tulemusi ei salvestata ja õpetajal pole võimalik neid tulemusi jälgida.
 • Tegevus – õpijuhise, ülesandekirjelduse lisamiseks.
 • Täida lüngad – lünktekst, kuhu saab sisestada (kopeerida) teksti ja muuta osa tekstis olevatest sõnadest lünkadest. Lünkade täitmist kontrollib arvuti, kuid tulemusi taas ei salvestata.
 • Tõene/Väär küsimus – enesekontrolliks mõeldud küsimus koos õpetaja poolt lisatud kommentaaride lugemise võimalusega.
 • Vaba tekst – põhivahend tekstiliste materjalide esitamiseks. Lisada saab ka pilti, heli- ning videofaile.
 • Väline veebileht – avab sisestatud internetiaadressil asuva veebilehe otse lehekülje sisse etteantud suurusega aknas.
 • Wiki artikkel – avab lehekülje sisse Wikipedia artikli, mida õpetaja eraldi toimetada ei saa, kuid õppija saab sealt hüperlinkide abil edasi liikuda.