Võimalused

Enamasti ollakse harjunud esitlusi kasutama demonstratsiooniks - loengu illustreerimiseks. Esitluse loomine aitab õppematerjali paremini struktureerida ning illustreerida. Võtmesõnade, oluliste mõistete ning definitsioonide väljatoomine aitab muuta õpitava selgemaks. Paraku on selline esitlus õpetajakeskne, kus slaididel esitatud materjal toetab peamiselt õppejõudu. Tuleb ka arvestada, et ekraanilt on tunduvalt ebamugavam lugeda kui paberilt ning võimatu on korraga loengus õppejõuga kaasa mõelda, konspekti lugeda ja samal ajal ka kirjutada.

Esitlust võib kasutada ka teadmiste kontrolli läbiviimiseks projektori vahendusel või otse arvutist. See on hea võimalus kasutada ära just multimeedia võimalusi ja esitada küsimustena pilte, animatsioone, helisid ning videofaile. Seminarides võib lasta õppijatel vormistada ning esitada ettekandeid

Esitluse võib koostada õppijatele iseseisvaks tööks - uue materjali omandamiseks või õpitu kinnistamiseks. Sellises esitluses võiks kasutada linke teistele slaididele (mõelda läbi navgeerimine),  kasutada illustreerimiseks jooniseid, tabeleid ja graafikuid, lisada heli- ja videoklippe ning hüperlinke internetis olevatele materjalidele.  Võib paluda, et õppijad töötaksid esitluse läbi enne loengut/seminari või pärast seda. See kõik annab teile võimaluse kasutada kontakttunde väga erinevalt.

Vaatamata p
üstitatud eesmärkidest tulenevatele erinevustele esitluse ülesehituses, on hea õpiotstarbelise esitluse üldised nõuded ja tavad sarnased - igal juhul tuleb lähtuda kasutajast ja kasutamise tingimustest.