Tasub teada

Esitlus ei pea olema lineaarne - vastavate nupukeste ja linkide abil saab liikuda teistele slaididele, failidesse ning veebilehekülgedele.

Slaididel võiks olla järjekorranumbrid - see teeb lihtsamaks konkreetsete slaidide täpsustamise ning kommenteerimise.

Esitluse ajal peaks olema lihtne peatuda ning liikuda - edasi ja tagasi vajaliku slaidi juurde.

Vihjeid MS PowerPointi esitluse lihtsamaks kasutamiseks saate programmis F1 klahvi vajutades:

- klahvid N, Enter või tühikuklahv = järgmine slaid
- P, tagasikustutamise klahv = eelmine slaid
- Slaidi number + klahv Enter = liigutakse selle slaidile
- B = must ekraan
- W = valge ekraan
- CTRL + P = muudab kursori pliiatsiks
- CTRL + A = muudab pliiatsi noolekujuliseks kursoriks tagasi
- E = kustutab pliiatsiga esitlusse kirjutatu
- ESC = lõpetab esitluse

Kui on oluline edastada õppijale rohkem teksti, võib teha 2 eraldi esitlust (väljatrükina kättejagamiseks ning ekraanil kasutamiseks) või lisada mahukam tekst märkelehele (Notes Page) slaidi alla.