Soovitused

Kui tegu on loengut toetava esitlusega, siis
 • korraga peaks esitama võimalikult vähe teksti: maksimaalselt 40 sõna slaidil
 • esitada ühel slaidil üks mõte
 • teksti suurus peaks olema vähemalt 24
 • ühele slaidile panna maksimaalselt 6 rida
 • halvasti valgustatud ruumis on parim kasutada heledat teksti tumedal taustal
 • valges ruumis kasutada tumedat teksti heledal taustal
Igal juhul tuleb jägida, et
 • tekst paistaks taustalt selgelt välja - tuleb tähelepanu pöörata värvidele
 • mitte kasutada punast ja rohelist värvi (mõeldes värvipimedatele)
 • erinevate värvide kasutamisel peab olema mõte - värvid peavad midagi tähendama
 • mitte kasutada mustrilisi taustu
 • vältida kaldkirja ning allajoonimist - vajadusel rõhutada teksti rasvase kirjaga
 • fontidest eelistada Sans Serifi tüüpi fonte - näiteks Arial, Verdana
 • vältida suurtähtedes teksti - seda on raske lugeda
 • tekst reastada vasakusse serva, mitte mõlemasse
 • jätta ridade ja lõikude vahele piisavalt ruumi
 • jälgida, et illustratsioonid (graafikud, fotod jms) oleks kvaliteetselt väljatrükitavad, loetavad ning vaadatavad
 • mitte kasutada animatsioonide puhul heli - see pigem segab õppijat
 • lihtsuses on võlu - piirduge ühe esitluse puhul 1-2 erineva fondiga, värviga ning animatsiooniga
Iseõppimiseks kasutatav esitlus
 • peaks olema õppija poolt kasutatav ka ilma õppejõu juuresolekuta - tekst peab olema arusaadav, illustratsioonid lahti selgitatud, suunama kaasamõtlema, ülesannet sooritama, õpitut praktikas rakendama jne
 • võiks olla täiendatud audio- või videoga
 • peaks olema universaalses formaadis ja kõigile kättesaadav
Universaalsed formaadid on näiteks html (vaata näidet 1 ja näidet 2), pdf (vaata näidet 1 ja näidet 2) ja flash (vaata näidet). Html-failiks saate esitluse salvestada näiteks MS PowerPoint prgrammiga või veebipõhiste vahenditega. Pdf-faili saab salvestada Adobe Acrobatiga (tasuline, kuid TÜ-l on litsentsid olemas) või näiteks tasuta programmiga PrimoPDF (http://www.brothersoft.com/primopdf-download-26145.html). Flash-failiks salvestamiseks on mugav kasutada programmi iSpring.