Rõivad kui märk

Kätlin Arras

Sissejuhatus

Meie elu on märkide võrk, mis seab meile tingimusi, mida me võime ignoreerida, samas oleme kohustatud neid märkama. Vôôrast keelest ei pruugi me aru saada, viipe- ja kehakeelest rääkimata; erinevatel gruppidel on omad iseloomujooned, kultuurid on nagu öö ja päev… Nii suures süsteemis on kerge eksida ja valesti mõista, appi aga tõttab semiootika - ta kirjeldab koode, tõlgendab märke ja seletab märgilises universumis kehtivate ootuste süsteeme.

Riided on küll igapäevased ja lihtsad, kuid neist saab välja lugeda nii mõndagi sotsiaalse tausta, muusikaeelistuste kui ka iseloomujoonte kohta. Töö on koostatud pigem noorema põlvkonna eelistustele ja kogemustele tuginedes, kuna tegu on kontingendiga, kes väljendub radikaalsemalt, selgemalt ja eristuvamalt. Järgnevalt püüangi vaadelda rõivaid kui tähendust omavaid märke.

 

Rõivad kui märk

Märgi roll on esindada ja võtta mingi teise asja koht asendaja nime all (Benveniste). Antud juhul on siis riided märk, mis esindavad mingit staatust, gruppi, stereotüüpi. Benveniste’i kohaselt on rôivad “välised märgid”, mis viitavad sotsiaalsetele tingimustele, Fawcett’i koodide jaotuse järgi on aga tegu eneseesituse (self-presentation) süsteemidega, mis hõlmavad maja, riietuse, auto jne valikute semiootilisi aspekte (semiootika algkursuse konspekt, 2003). See, kuidas me riides käime, moodustab oma süsteemi, mida saab kirjeldada, tõlgendada ja jagada osadeks.

 

Stereotüübid

Paratamatult me kleebime iga päev meid ümbritsevatele inimestele külge silte, mida nad võibolla enda teada ei omagi – sõber, tuttav, sugulane, kursaôde või –vend, ôppejôud, nohik, tibi, matcho, pugeja, luuser, rullnokk, boheemlane, parm jne. Sellised tiitlid on kahjutud, kui aga hakatakse klassifitseerima juba sotsiaalse tausta või välimuse järgi, on tegemist lahterdamisega ehk oma stereotüüpsete nägemuste elluviimisega. Stereotüübid on aga pildid meie peas, nad on ebaõiged, paindumatud ja tulenevad ebaloogilisest mõtlemisest (Lippmann, 1922) või kujutlused, kus üks karakterisikute kogum, positiivne või negatiivne, on omistatud tervele grupile, nad on üleüldistused, mis takistavad meid nägemast teisi inimesi isiksustena (Hess, Markson, Stein, 2000). Nii on tekkinud sellised üldised nimetused nagu rullnokk, trendiinimesed, punkarid, lillelapsed, boheemlased, räpparid, rokkarid, beibed jne.

Tänaval käies jagad just riiete järgi inimesed sinna klassi, kuhu sa arvad, et nad kuuluvad, samal ajal neid inimesi tundmata: poisil on kottpüksid ja blondeeritud siilipea - kindlasti on ta Eminemi fänn; noormees sõidab BMW-ga ja kannab dresse - hull rullnokk; neiul on pikad blondid juuksed ning ta on üleni valges või roosas- beibe mis beibe! Samuti piisab sellest, kui märkad kellegi pluusil või pükstel firmamärki Nike ja juba eeldad, et tegu on rikka või vanemate poolt ärahellitatud inimesega. Eelarvamused surevad raskesti, eriti kui neid veel pidevalt toita ja neist kinni hoida.

 

Välimäärajad

Kindel firmamärk, riietusese või stiil määrab ära selle, millise grupiga sind samastatakse. Laias laastus võib eristada järgmisi stereotüüpe ja neid iseloomustavaid riideid:

 

Muusika ja riided

Nagu eelnevast osast näha, on riietusest vôimalik välja lugeda, millist muusikat keegi kuulab. See pole küll sajaprotsendiliselt kindel, kuid umbkaudseid järeldusi saab teha küll, eriti subkultuuride esindajate kohta – rütmid ja sônad kerkivad heliloojate ja esitajate vahetust kogemusest ning peegeldavad just subkultuurilisi erinevusi.

Saussure’i kohaselt ei seo märk mitte objekti ja nime, vaid môistet ja akustilist kujundit. Seega järgnevas tabelis olen ära toonud tähistatava môiste ja seda tähistava kujundi:

 

Tähistaja

Kottpüksid, mitu numbrit suuremad riided

Musta värvi nahk, pikad juuksed, tätoveeringud

Haaknôelad, needid, must nahk, harjased

Moodne; trendikad ja tavalised riided

Tähistatav

Räpp, d’n’b, hip hop

Rokk, heavy metal

Punk

Pop, disko

 

Nagu tabelist näha, dikteerib muusikastiil selle austajate riietuse. Kontsertidel käies kannavad inimesed ka vastavaid rôivaid – kui sa lähed drum’n’bassi peole miniseelikus ja kôrgetel kontsadel, oled sa nagu elevant lambakarjas, igapäevastes riietes punki kuulama minna pole samuti soovitav, räpp ja harjased ei sobi kohe kuidagi omavahel, rääkimata siis üleni musta nahka riietatud pikkade juustega noormees ja diskoteegis kôlav Britney Spears.

 

Trendid ja mood

Moenarrus on lühiajaline, kuid laialdase baasiga ootamatu vallatu käitumise purse, näiteks juuste roheliseks, siniseks ja triibuliseks värvimine. Kaasa lähevad eksperimenteerijad ja subkultuuride esindajad. Mood seevastu on kestvam ja sotsiaalselt tähtsam. Erinevatel aegadel on olnud just riided need, mis näitasid majanduslikku olukorda, lähiminevikust vôib näideteks tuua haruldase teksa kaheksakümnendatel, Marati velvetpusad, 90-ndate alguses välismaalt toodud kasutatud riided ja uudsed dressid – just siis algaski tendents, et soengu ja meigiga tüdruk kannab dresse, see polnud midagi haruldast, pigem oma jôukuse demonstreerimine. Praegu on see rohkem omane venelannadele, margiks aga ikkagi Nike. Moega kaasaskäijad näitavad oma majanduslikku suutlikkust ning üritavad oma sotsiaalset staatust parandada. Juba ainuüksi firmamärgi olemasolu vôi puudumine lahterdavad inimesed kas rikkaks vôi keskklassi ja madalamale kuuluvaks, seetôttu on paarisaja protsendiste juurdehindlustega nimekat kaupa valmis ostma ka need, kes tahavad näida kellegi teisena. Vabanduseks tuuakse see, et kvaliteetne kaup peabki kallis olema, kuid unustatakse ära fakt, et firmamärki kandvalt tootelt vaid eeldatakse vastupidavust - ta on ju mainekas!

Kokkuvõte

Mida siis tähistavad erinevad rôivad? Riietuse järgi käib esmane stereotüpiseerimine, kus tundmatud inimesed jagatakse kas ülem-, alam- vôi keskklassi, samuti toimub sildistamine, mille käigus omistatakse igaühele vastav tiitel – BMW roolis istuv dressides noormees on rullnokk, isegi kui ta tavaliselt käib viigipükstes ja ôpib eeskujulikult; end üleslööv sale neiu on üldjuhul tibi, isegi kui ta pole blond, rumal ja ärahellitatud; musta nahka kandev mees kuulab vaid rockmuusikat jne. Kôik riided esindavad mingisugust maailmavaadet, môttelaadi, sotsiaalset staatust ja muusikaeelistust. Erinevatel aegadel on erinevad rôivad olnud eesrindlikkuse kehastusteks, trendiloojaid järgitakse küsimusi esitamata ning raha lugemata. Mida see kôik aga tähendab? See annab märku sellest, et vaatamata demokraatiale ja isikuvabadustele oleme me ikkagi ära jagatud rühmadesse, me kôik kanname silte, mis on omistatud meile tänu meie riietusele, môttelaadile ja muusikamaitsele. Môned on paremad kui teised, meilt eeldatakse ja oodatakse erinevaid asju meie “klassifikatsiooni” tôttu. Nii et rôivaid ei tasu alahinnata, nad räägivad meist lugusid juba enne, kui me jôuame oma suugi avada. Rôivad kui märk on väga mahukas ala ja seda tasub edasigi uurida, loodetavasti andis aga eelnev töö aimu sellest, millist vôimu see märk omab.

 

Kasutatud kirjandus

Hess, B. B., Markson, E. W., Stein, P. J. (2000) “Sotsioloogia”, kirjastus “Külim”, Tallinn

Salupere, S. (2003) Semiootika algkursuse loengumaterjalid, www.ut.ee

 

 

tsioloogia”, kirjastus “Külim”, Tallinn

Salupere, S. (2003) Semiootika algkursuse loengumaterjalid, www.ut.ee