Esileht


20.07.2010  Parandused leheküljel Süsteem. Hulkraksed loomad (Metazoa).

26.12.2009  Täiendused/parandused leheküljel Eluslooduse süsteem.

19.12.2009  Täiendused/parandused leheküljel Süsteem. Hulkraksed loomad (Metazoa).

11.05.2008  Muudatused leheküljel Süsteem. Hulkraksed loomad (Metazoa) (Symplasma ja Cellularia eemaldatud, pärgussid käsijalgsete seast välja arvatud ja konuvaglad arvatud rõngusside hulka, lisatud

        mõningad kommentaarid kammloomade ja kõrveraksete kohta).

                    Parandused limaeosloomade süsteemis: Limaeosloomad (Myxozoa)

        Täiendused/muudatused leheküljel Eluslooduse süsteem (lisatud Filasterea ja pisut muudetud Excavata süsteemi).

06.11.2007. Täiendused leheküljel Allantinae.

26.08.2007. Täiendused leheküljel Hulkraksete loomade (Metazoa) fülogenees (lisatud kommentaare Acoelomorpha ja Xenoturbellida kohta).

10.07.2007. Täiendused/parandused leheküljel Hulkraksete loomade (Metazoa) fülogenees (lisatud mõningad viited ja tehtud mõningad parandused).

08.07.2007. Täiendused/muudatused leheküljel Hulkraksete loomade (Metazoa) fülogenees (lisatud kommentaare käsnade, naastloomade ja limaeosloomade kohta).

                    Muudatused leheküljel Süsteem. Hulkraksed loomad (Metazoa) (limaeosloomad tõstetud kahekülgsete seast ainuõõssete hõimkonda).

                    Täiendused/muudatused limaeosloomade süsteemis: Limaeosloomad (Myxozoa)

30.06.2007. Täiendused leheküljel Eluslooduse süsteem (lisatud seente süsteem).

30.11.2006. Täiendused leheküljel Eluslooduse süsteem (lisatud eukarüootide rühm Apusomonadidae ja täiendatud amööblaste süsteemi).

                    Täiendused/muudatused leheküljel Putukad (Insecta) (täiendused kommentaarides).

                    Muudatused leheküljel Sissejuhatus.

05.11.2006. Täiendused leheküljel Süsteem. Hulkraksed loomad (Metazoa) (lisatud mõned kommentaarid seoses süstikkalade ja taksoniga Xenoturbellida).

                    Täiendused/muudatused leheküljel Inimese positsioon elupuus (pisut muudetud joonis ja lisatud kommentaarid seoses teissuste ja keelikloomade fülogeneesiga).

26.10.2006  Täiendused/muudatused leheküljel Süsteem. Hulkraksed loomad (Metazoa) (täiendused seoses limaeosloomadega).

                    Limaeoloomade lehekülg jagatud kaheks: Malacosporea ja Limaeosesed (Myxosporea).

25.09.2006  Täiendused/muudatused leheküljel Süsteem. Hulkraksed loomad (Metazoa) (lisatud neljas käsnade klass - Homoscleromorpha).

                    Täiendused leheküljel Hulkraksete loomade (Metazoa) fülogenees (lisatud üks lause käsnade kohta).

                    Täiendused/muudatused leheküljel Inimese positsioon elupuus (uus joonis ja kommentaarid).

                    Täiendused/muudatused leheküljel Päriskäsnad (Demospongiae) (Homoscleromorpha eemaldatud).

                    Lisatud lehekülg Homoscleromorpha.

28.06.2006  Täiendused leheküljel Imetajate fülogenees (mõned laused mobiilsete geneetiliste elementide analüüsidest).

                    Täiendused leheküljel Eluslooduse süsteem (lisatud eukarüootide rühm Telonemia).

16.06.2006  Täiendused/muudatused leheküljel Hulkraksete loomade (Metazoa) fülogenees (lisatud mõned laused plaatloomade kohta).

18.04.2006  Täiendused/muudatused leheküljel Eukarüootide fülogenees.

07.03.2006  Täiendused/muudatused leheküljel Eluslooduse süsteem.

20.11.2005  Muudatused leheküljel Süsteem. Hulkraksed loomad (Metazoa) (uus käsijalgsete klassifikatsioon).

07.11.2005  Täiendused leheküljel Hulkraksete loomade (Metazoa) fülogenees.

10.10.2005  Lisatud leheküljed Meriliiliad (Crinoidea)

                                                Meritähed (Asteroidea)

                                                Meripurad (Holothuroidea)

                                                Neelhingsed (Enteropneusta)

                                                Sulgpeased (Pterobranchia)

20.08.2005  Lisatud lehekülg Karusvaablased (Cimbicidae).

18.04.2005  Lisatud lehekülg Umbelised (Acoelomorpha).

08.04.2005  Lisatud lehekülg Käsitiivalised (Chiroptera).

04.04.2005  Täiendused/muudatused leheküljel Hulkraksete loomade (Metazoa) fülogenees.

                    Täiendused/muudatused leheküljel Süsteem. Hulkraksed loomad (Metazoa).

                    Täiendused leheküljel Eluslooduse süsteem.

                    Täiendused/muudatused leheküljel Eukarüootide fülogenees.

16.12.2004  Täiendused/muudatused leheküljel Hulkraksete loomade (Metazoa) fülogenees.

                    Täiendused/muudatused leheküljel Süsteem. Hulkraksed loomad (Metazoa).

                    Lisatud lehekülg Micrognathozoa.

29.11.2004  Täiendused leheküljel Inimese positsioon elupuus.

27.11.2004  Lisatud lehekülg eukarüootide fülogeneesist: Arisue et al. (2005).

                    Täiendused leheküljel Eluslooduse süsteem.

17.11.2004  Lisatud lehekülg Inimese positsioon elupuus.

                    Täiendused joon. 7 puudutavates kommentaarides.

05.09.2004  Lisatud leheküljed Hüdraloomad (Hydrozoa) ja Karikmeduusilised (Staurozoa).

04.09.2004  Lisatud lehekülg Eukarüootide fülogenees.

                    Täiendused ja muudatused leheküljel Eluslooduse süsteem.

21.08.2004  Täiendused joon. 7 puudutavates kommentaarides.

11.08.2004  Lisatud lehekülg Imetajate fülogenees.

                    Täiendused imetajate klassifikatsioonis: Imetajad (Mammalia).

30.07.2004  Täiendused lubikäsnade klassifikatsioonis: Lubikäsnad (Calcarea).