2.4.3. Virtuaalne rühmatöö teadmiste omandamisel

 
Sidusrühmatööl võib olla palju vorme ja see võib toimuda paljudel tasanditel.

Sama liiki hariduse omandamisel, ülesannete vahetamisel ja arutamisel või (edasijõudnute tasemel) ühises teadmiste omandamises osalemisel tugineb kõik rühmatööle.

Teadmiste omandamine on olnud sedasorti rühmatööd toetavate reaalsete platvormide väljatöötamise keskmes. Arvutitoega rühmatöö (Computer Supported Collaborative Work) ning arvutitoega rühmaõppe (Computer Supported Collaborative Learning) süsteemid on põhjalikult testitud ja arenenud vahendid, mille abil on võimalik korraldada ja struktureerida teadmiste omandamise protsesse.

Süsteemide tugevus seisneb selles, et need toimivad üldise arhiivina ning on konsultatsiooni- ja infovahendiks, mis võimaldab struktureerida rühmatööd ja -õpet ühtse mustri järgi. Kogemused näitavad, et sellised süsteemid on raamistiku loomisel asendamatud, sest virtuaalses maailmas teadmiste omandamiseks on vaja struktuuri.

Rühmatöö tugevdamiseks teadmiste omandamisel võib osutuda kasulikuks erinevate rollide andmine grupi liikmetele. Näiteks võib selliseks rolliks olla asjakohast kirjandust lugev ja kokkuvõtteid tegev teadlane, dokumendivormi juurde määratud autor või järelevaataja, kes tagab eesmärkide saavutamise.

Süstemaatilised projektipäevikud võivad olla olulised vahendid osalejate jaoks, sest neist saab kiire ülevaate grupi poolt tehtud töö suundumustest.

Kui õppija kasutab süsteemi, mis on töötatud välja selleks, et aidata kaasa teadmiste omandamise protsessile (nt rühmatöö põhitoeks kasutatavat BSCW-süsteemi), siis on tuutori (moderaatori) ülesandeks korraldada ja võimaldada grupitööd kommentaaride, täpsustavate küsimuste või ettepanekute kaudu.

Tuutorist saab seega pigem nõuandja või juhendaja.

Tihti on virtuaalõppe puhul raske teha selget vahet õpetamise ja juhendamise vahel. Tegelikkuses võiks vist ainult väheseid tegemisi nimetada puhtalt õpetamiseks, juhendamise alla saaks aga paigutada terve rea toiminguid, sest virtuaalõppurid määravad oma päevakava suures osas ise ning kasutavad võrgus saadaolevaid ja tuutori poolt pakutavaid ressursse.

« previous | next »