2.2.6. Teistsugused rollid

Kui oskusi arendatakse sidusõppe vormis, on rollid traditsioonilistest rollidest kindlasti erinevad. Levinumad erinevused on:

Tuutori roll
Õppija roll
Alates tehnilisest kommunikaatorist kuni konsultandi, treeneri ja juhendajaniAlates passiivsest saajast kuni teadmiste konstrueerijani
Pigem päriv, kui vastavPigem probleemide lahendaja kui faktide teadja
Õppe kujundaja
Katsetamine ja õppimine
Individuaalsest praktikast kuni meeskonnatööni
Rühmatöö
Täielikust kontrollist kuni vastutuse jagamiseni õppijatega
Filosoofilistest harjutustest kuni praktikaga seotud probleemideni
Õppimine enda jaoks - mitte testide ega eksamite jaoks
Koherentne oskuste areng

See tähendab, et osatakse esitada mitmeid põhimõttelisi küsimusi:

  • Mil määral saavad õppijad teadmiste omandamiseks kasutada linke ja muid ressursse?
  • Kas on olemas optimaalsed interaktsiooni- ja korrelatsioonivõimalused?
  • Kas õppijaid julgustatakse olema uudishimulikud ja eksperimenteerima?
  • Mil määral on võimalik näha kompetentsuse arengut terviku osana?
  • Kui suurel määral on võimalik kaasata õppesse praktilisi probleeme?
Sellest ei piisa, et tahetakse panna õppijaid neid rolle muutma. Rollide muutmiseks ja arendamiseks peavad olema loodud vastavad tingimused.
 
« previous | next »