2.2.5. Moderaatori roll

 
Moderaatori rolli võib võrrelda juhataja omaga. See on väga tähtis roll, eriti arutelude puhul. Tihti on tuutor see, kes alguses arutelusid juhatab. Lõpuks läheb üks või mitu selle rolli elementi üle õppijatele.

Moderaatori roll hõlmab vähemalt kolme aspekti:
  • korralduslik aspekt, st tuleb määrata kindlaks, kes mida ja millal virtuaalses ruumis tegema hakkab;
  • intellektuaalne mõõde, st antud juhtumi ja sisu puhul asjakohased teadmised. Võime hinnata sisu sellal, kui seda koostatakse. Selle rolli etendaja peab tooma rappaläinud arutelu õigele teele tagasi;
  • sotsiaalne aspekt, st hea atmosfääri tagamine virtuaalses ruumis. Üksteisega õigel viisil rääkimine ja hoolitsemine selle eest, et uued osalejad tunneksid end teretulnuna jne. Samuti tuleb juhtida tähelepanu sobimatule käitumisele virtuaalses ruumis.
Tuutor peab tihti rahulduma sellega, et laseb õppijatel tegelda ühe ülesandega korraga. Mõned õppijad võivad jääda kahtlevale seisukohale küsimuses, kas ikka võtta enda kanda moderaatori rolli intellektuaalset osa suuremas grupis. Sel juhul võite kaaluda arutelu läbiviimist väiksemates gruppides.

« previous | next »