2.2.1. Sidusinfovahetuse foon

 
Kui soovite, et sidusõppijate vahel oleks infovahetus, siis tuleb kaaluda järgmist.
  • Kus ja millal on õppijatel mõtet suhelda?
  • Kuidas see suhtlus vastab kursuse eesmärkidele, sisule ja korraldusele?
Infovahetus peab olema oluline nii õppijate kui ka kursuse sisu seisukohalt. Fooni tuleb kirjeldada selgelt ja üheselt mõistetavalt.

Enamik õppijaid peab siduskursust heaks, kui nendele antud paindlikkus on kombineeritud soodsate tingimustega info vahetamiseks juhendaja, ekspertide ja teiste osalejatega. Selle kindlustamiseks tuleb tagada hea kontakt juhendajaga, jaotada õppijad väiksematesse suhtlus- ja töögruppidesse, pidada tihedat sidet tuutoriga ja/või varustada õppijaid suure hulga mitmekesise infoga, mida nad vajadusel saavad kasutada.

Kaks peamist probleemi, mis sidusõppe puhul sageli tekivad, on füüsilise kohaolu ja spontaansete vestluste puudumine. Loomulikult on võimalik seda kompenseerida seminaride, videokonverentside ja võrgukoosolekutega. Teisalt tuleks aga jälgida, et seda ei tehtaks sidusjuhendamise ega -koostöö arvelt. Just see on koht, kus sidusõppe järelevalve saab olla isiklikum ja täpsemini üksikisikule suunatud ning kus rühmatöö muutub lähedasemaks, leidlikumaks ja aitab arengule kaasa.

Lõpetuseks tuleb öelda, et õppija jaoks peab olema selge, kellega ta küsimuste korral suhelda saab ja kellega õpilased suhtlema hakkavad:
  • tuutor/juhendaja,
  • tuutori meeskond,
  • väliseksperdid,
  • teised õppijad,
  • töökaaslased.
Selge peab olema ka see, kas infovahetus on vabatahtlik või kohustuslik.
 
« previous | next »