2.1.7. Tagasiside ja edasiside

 
Tuutor peab andma õppijatele konstruktiivset ja täpset tagasisidet. Õppija peab oma tulemustest aru saama. Kui talle öelda, et "kena", "okei" või "mitte piisavalt hea", siis sellise tagasisidega ei ole tal midagi peale hakata, need panevad vaid tundma rahulolu või rahulolematust.

Tuutori ja teinekord ka kaasõppijate kvaliteetse tagaside abil on õppijal võimalik mõista oma tulemusi üksikasjalikumalt. Sel viisil pakub tagasiside uusi valikuvõimalusi ja muutub n-ö edasisideks.

Tagasiside on seotud peamiselt jooksvate tulemustega, ent edasiside on suunatud sellele, mida teha järgmisel korral teisiti. Soovitav on osa edasisidest sõnastada küsimustena. Küsimuse esitamisel on oluline, et õppija saaks aru, et ta peab vastama sellele üldisest kontekstist, tervikust lähtuvalt. Vastasel juhul on oht, et mõned õppijad asuvad vastama küsimusele kohe, ilma et nad oleksid seda korralikult läbi mõelnud. Põhimõtteliselt tuleb mõelda ka sellele, mitmele küsimusele iga õppija vastata suudab. Kui küsimusi on liiga palju, siis võib see inimesi ärritada ja küsimused võivad tunduda neile pahatahtliku kriitikana.

Püüdke alati alustada millegi positiivsega, näiteks nii:

"Mulle meeldib, kuidas te alustate. Eriti seepärast, et te kasutate väga konkreetseid ja täpseid näiteid, mis selgitavad lugejale, millega tegu. Kas olete mõelnud ka oma näidete esitamisele tegelikus tekstis?"

Õppija kuulab tähelepanelikumalt ja kaalub soovitusi, mis on esitatud positiivse tagasisidena. Ent positiivne tagasiside toimib vaid siis, kui see on siiras.

Olge konkreetsed. Püüdke vältida üldisi kommentaare, millest pole oskuste omandamisel suurt tolku. Väljendid nagu "see oli suurepärane" ja "see polnud piisavalt hea" ei ole õppija jaoks küllalt üksikasjalikud, et ta midagi õpiks või teisiti tegema hakkaks. Seepärast püüdke määratleda, mis pani teid kasutama sõnu "suurepärane" või "mitte piisavalt hea".

"Teie kokkuvõte on äärmiselt napisõnaline: "Nii see on. Nii, nagu ma ütlesin. See ongi minu kokkuvõte." Te peate kasutama pisut rohkem sõnu, kui soovite, et öeldu lugejale kohale jõuaks. Võiksite püüda kirjutada iga pikema lõigu kohta lühikese kokkuvõtte ja seejärel vaadata, kas neist saaks moodustada kokkuvõtte kogu teie töö kohta."

Olge pigem kirjeldav kui hindav. Öelge lugejale, kuidas te seda loete ja sellest aru saate:

"Ma ei saa päris hästi aru, mida te peate silmas, kui ütlete: "Aga võib-olla on see hoopis teisiti". Ma ei suutnud leida selle kohta seoseid ka mujalt tekstist."

Mõelge, mida tagasiside teie kohta ütleb. Tagasiside järgi saab iseloomustada niihästi seda inimest, kes tagasisidet annab, kui ka seda, kes on vastuvõtjaks. Seega paljastab tagasiside nii mõndagi teie väärtushinnangute kohta. Seepärast on meil võimalik teistele antud tagasiside järgi võimalik ka enda kohta palju teada saada.

« previous | next »