1.4.7. Tuutori roll hindamisel

 
Tuutor on hindamisega seotud aktiivne erialaspetsialist. Tuutor teeb alljärgnevat:
  • astub esimese sammu;
  • paneb paika piirid;
  • valib meetodid;
  • võtab vastutuse;
  • paneb osalejad vastutama.
Et tuutor saaks hindamisest mõistlikke tulemusi, on oluline, et osalejad oleksid piisavalt kaasatud. Tuutori ülesanne on aidata osalejatel mõista, milleks hindamist läbi viiakse ja miks on hindamise lahendus just selline, nagu see on. Head hinnangud sõltuvad:
  • osalejate soovist vastutada;
  • osalejate mõistmisest, et hindamist kasutatakse konstruktiivselt;
  • hindamismeetodite usaldusväärsusest.
Selleks on tuutoril vaja vastavat ettevalmistust, samuti tuleb tal seoses hindamisega osalejatega suhelda.

Tuutor peab teadma, et hindamisel esitatakse rangeid nõudeid seoses eetikaga, selgusega ja võimega põhjendada tuutori valikuid. Hindamise võib loomulikult osalejatele lähemale tuua, ent teisest küljest ei tohi sealjuures ületada teatud eetilisi piire. Osalejad peavad olema kindlad, et esitatud infot ei avaldata kõrvalistele isikutele ning et hindamistulemusi kasutatakse teiste tuutorite, osalejate ja toimingute arendamiseks.

Selle tagamiseks peab tuutor tagama suhtluse jätkumise seoses hindamise tähtsusega ja kontekstiga, millesse see kuulub. Üksnes ühemõõtmeliste järelduste tegemiseks andmete kogumist ei soovitata.

« previous | next »