1.4.6. Portfolio kui hindamismeetod

 
Virtuaalne portfolio annab õppijale võimaluse oma teadmisi struktureerida ja esitleda. Sellise portfolio abil saab õppija näidata, mida ta on teinud ja mõelnud nt teatud õppetegevuse vältel. Portfolio võib sisaldada järgmist:
  • erialast pädevust, suhtlemisoskust, arusaamist ja probleemide lahendamist jms dokumenteerivaid tooteid;
  • õppeprotsessiga ja erialaste, holistlike ideede ja kontekstide moodustamisega seotud mõtisklusi;
  • ettekande aluseks olevatele kontekstidele juhatavaid linke ja/või kirjeldusi.
Papist õpimapiga võrreldes on virtuaalsel portfoliol mitmeid eeliseid, mille hulka ei kuulu mitte üksnes selgus ja kättesaadavus. Varem esitanuks koolitajad küsimuse: "Kus tooteid säilitada?" või "Kuidas leida aega, et seostada kõike, mida osalejad on mõelnud, teinud ja kirjutanud?" Lahendus peitub virtuaalses portfolios. Tooted on võimalik salvestada võrgus teksti, piltide ja/või heli kujul. Erialase arenguga seostamine ei ole jäetud kaugeltki mitte üksnes tuutori ülesandeks. Virtuaalne portfolio pakub häid võimalusi enesehindamiseks ja tagasiside andmiseks mitte üksnes tuutori poolt.

Kui õppija areneb ning valib virtuaalse portffolio jaoks erinevaid dokumente, peegeldab portfolio teatud erialaseid, sotsiaalseid ja isiklikke omadusi. On tähtis rõhutada, et õppija on see, kes valib nt avatud koduleheküljel näidatava materjali (loomulikult tuutori abiga ja juhendamisel). Kindlasti on saavutusi ja kaalutlusi, mida osaleja ei taha kogu maailmale teatavaks teha. Tuutor peab seda mõistma, sest virtuaalse portfolioga töötamise eesmärk on õpetada osalejale, kuidas sorteerida, struktureerida, planeerida ja ennast hinnata.

Portfoliodega töötamisel ei pea osalejal olema meeles võtta kaasa mingeid dokumente. Dokumendid ja info on salvestatud ja neid saab vajadusel kätte. Samuti saab rohkem osalejaid juurdepääsu üksteise teadmistele ja saavutustele.

Kogemus näitab, et ülesandeid võetakse tõsisemalt, kui tulemusi peab praktikas esitlema ja rakendama.
Portfolio kasutamine tuutori poolt
Portfolio annab tuutorile ja meeskonnale hea võimaluse jälgida ja analüüsida osalejate erialast arengut. Portfoliost võib saada "osalejate mõtiskluste vaateaken" ja see annab tuutoritele parema arusaama osalejate töö ja selle kohta, kuidas nad teadmisi üles ehitavad.

Õppeprotsesside visualiseerimise abil on lihtsam selgitada, milliseid õppeesmärke ja toiminguid tuutorid peaksid toetama ning missuguseid vaidlustama. Sel viisil on lihtsam määratleda, kus osalejad vajavad tuge ja kus tuleks nendega pigem vaielda.

Portfolio kasutus võimaldab ka salvestada kogu tuutori töö tulemuse. Portfoliode koguarv on heaks aluseks tuutori ja meeskonna hindamisele ja pedagoogilise praktika arengule.

« previous | next »