1.4.5. Sidushindamise uued aspektid

 
Et sidusõpet hinnatakse virtuaalses kontekstis, siis on tuutori käsutuses mitmeid vahendeid ja võimalusi hinnangute andmisele kaasaaitamiseks.

See puudutab järgmist.
 • Kvantitatiivsed hindamisvahendid

  Järk-järgult on töötatud välja üsna lihtsad ja tõhusad programmid, mis muudavad küsimustiku koostamise kaunis hõlpsaks (sh ASK, Inquisite jms).
  Selliste küsimustike koostamise, levitamise ja töötlemise kaudu saab tuutor hõlpsa ligipääsu suurele hulgale osalejate poolt esitatud infole.

 • Kvalitatiivsed hindamisvahendid

  Samuti töötatakse välja elektroonilisi vahendeid, mis toetavad kvalitatiivset hindamist (logiraamatud, protsessi salvestamine, portfolio jms).

 • Konverentsikeskus

  Hõlbus juurdepääs võimalustele, et korraldada hindamisteemalisi konverentse, kus tuutor on juhatajaks, paneb paika päevakava ja tegutseb ka moderaatorina.

 • E-post

  Lihtne viis osalejatelt tagasiside saamiseks.
  Võtab küll rohkem aega, ent teisest küljest tagab individuaalsema lähenemise hindamisele, sest saab alguse iga üksiku osaleja plaanidest oskuste arendamise osas.

 • Suhtlemine ekspertidega

  Virtuaalsus võimaldab tuutoril võtta ühendust juhtivate erialaspetsialistidega, kes võivad anda asjakohaseid vastuseid osalejate saavutuste kohta. Sellised asjad tuleks toimivuse huvides piiritleda kursuse algusest peale kui tähtsad õpperessursid.

« previous | next »