1.2.4. ACTIONS-mudel

 
Arendusprotsessi käigus tuleks hindamist viia läbi mitu korda. Tehnoloogia ja õpetamisega seotud infovahetuseks on olemas hea nn mõtisklusvahend. Tegu on Tony Batesi poolt väljatöötatud ACTIONS mudeliga [Bates, 1995].

Juurdepääs (Access)
 • Kui ligipääsetav on valitud kontseptsioon?
 • Kes sellele ligi pääsevad?
 • Kas kõik õppijad saavad alustada kohe või on vaja tutvustust?
Maksumus (Cost)
 • Kui palju see maksab?
 • Kas see tasub end ära?
Õpetamisrakendus (Teaching application)
 • Mis liiki õpetamisega on tegu?
 • Mis liiki harjutusi see hõlmab?
 • Kes koostab õpetamisjuhised?
 • Mis iseloomustab õppimise tajumist?
Interaktiivsus (Interactivity)
 • Missugused on interaktsiooni võimalused?
 • Kes need määratleb?
Korralduslik mõju (Organisational impact)
 • Missuguseid korralduslikke muutusi on tarvis?
Uudsus (Novelty)
 • Kas siduskursus on mingis mõttes uudne?
Kiirus (Speed)
 • Kui kiiresti on võimalik siduskursus läbi viia?

Selle mudeli abil on võimalik vältida tehnoloogia väärkasutamist seatud eesmärkide ja sisu suhtes.

Kasutatud kirjandus

A. W. Bates "Technology: Open Learning and Distance Education" Routledge: London, 1995 http://www.tonybates.ca

« previous | next »