1.1.2. Miks valida sidusõpe?

Sidusõpet seostatakse sageli nõudlusega kvaliteetsema ja odavama hariduse ja pädevuse järele. Seega seisneb üks sidusõppe eeliseid selles, et niisugune õpe on tõhus ning arvestab iga õppija konkreetseid vajadusi.

Korraldusliku poole pealt vaadatuna ilmneb, et sageli võetakse sidusõpe kasutusele selleks, et täita suuremaid nõudmisi võimalikult väheste ressurssidega. Niisiis, taas on mängus rahalised põhjused.

Veel üks sidusõppe pluss seisneb näiteks selles, et see võimaldab tööpostil olles osaleda samal ajal koolitusel koos töökaaslaste ja/või teiste osavõtjatega. Niisugune õppevorm on eeliseks paljudele ettevõtetele, sest tänu sellele saavad nad käsitleda teemat sügavamalt ja omandada uusi oskusi. Teisalt nõuab sidusõpe aktiivsemat osavõttu ja suuremat enesedistsipliini kui tavaõpe.
« previous | next »