1.1.1. Mis on sidusõpe?

Sidusõpe on üsna uus nähtus, mis on lühikese ajaga muutunud väga populaarseks. Sidusõpe kui idee on üks paljudest mudelitest, mis annab tunnistust sellest, et õppimisele ja sellega seonduvale pööratakse tänapäeval palju tähelepanu.

Interneti-lahendustele tuginev sidusõpe võimaldab paindlikkust, sest Interneti abil saab informatsiooni kiiresti muuta, otsida, salvestada, levitada ja jagada.

Ent Internet iseenesest ei taga paindlikkust. See sõltub ikkagi pedagoogika ja korralduse suhtest.

Mõned peavad sidusõpet ülemaks kui kaugõpe või veebipõhine õpe:

"Õppe- või haridusprogrammi edastamine elektroonilisel teel. SIDUSÕPE hõlmab arvuti või muu elektroonilise seadme (nt mobiiltelefoni) kasutamist õppematerjalide hankimiseks." (http://derekstockley.com.au/elearning-definition.html)

Mõnede arvates on aga olulisem interaktiivsus. Nende arvates on sidusõpe "üldnimetus veebipõhise, interaktiivse õppe kohta". [1].

Samuti on võetud käibele termin arvutipõhine õpe (Computer Based Training - CBT), mis tähendab korduvteostatavat õpet ja vastandub teadmusloomelisele õppele, mis toimub näiteks arvutitoega rühmaõppe näol (Computer Supported Collaborative Learning - CSCL).

Cisco, mis haridusprogrammi "Cisco Networking Academy Program" raames teeb koostööd ülikoolidega üle kogu maailma (http://www.cisco.com/edu/emea/academy/academy_home.shtml), kasutab sidusõppe kohta järgmist definitsiooni: "Interneti-põhine õpe, mis hõlmab koolitust, haridust, õigeaegset teavet ja suhtlemist".

See käsitlus vastandub paljudele viimasel ajal välja pakutud definitsioonidele, kus rõhutatakse Interneti tähtsust.
 
« previous | next »