Pilved, nende tekkimine, klassifitseerimine ja liigid
Jüri Kamenik

Kui on mingeid probleeme, küsimusi või huvi selle temaatika kohta, siis saatke e-kiri: kamenikmeister@gmail.com
Sellel lehel leitavaid materjale võib kasutada õppematerjalidena.

Ilm.ee-s lõppes 2014. a oktoobris järjekordne pilvejaht, vaata tulemusi.

Pilvedest teadussaates Labor ja saates «Osoon», kriitika

Pilvehuvilisi koondab sotsiaalvõrgustikes pilvehuviliste grupp.

Pilveraamatu mustand (ei ole enam kättesaadav, kuid lingil põhjendus)

Ilmateenistuse uus pilvede kool, kus on kasutatud ilm.ee autorite fotosid.

Vaimustavaid pilvi ja teisi nähtusi: http://www.hot.ee/her/taevas.html

Milvi Jürissaare Eesti Looduses ilmunud pilveartiklid veebis


Autor pilvi vahtimas (Põlva lähedal, 25.06.2010).  Tarvo Metspalu foto

Ilm, ilmastik ja kliima on alati olnud inimese elu üheks põhiliseks osaks, sest need on määranud eluviisi, dikteerinud, mida välja minnes selga panna ja kujundanud isegi ajalugu, mainigem kasvõi nn jumalikku tuult (神風 – kamikaze), mis 13. sajandil säästis Jaapanit mongolite vallutusest.
Kaasaegsele inimesele võib jääda mulje, et ta sõltub ilmast vähem, sest meil on ju konditsioneeritud majad, autod jpm, kuid tegelik side ei ole katkenud, mida näeme kasvõi siis, kui soojade ja ilusate ilmadega minnakse randa, kuulatakse õhtuti ilmateateid või annab torm end märku elektrikatkestuste, tuule ulgumisega või kuidagi teisiti.
Üks ilmaelementidest, pilved, on nii praeguse kui lähituleviku ilmaga tihedasti seotud. Pilvi võib praktiliselt iga päev taevas näha ja nende tundmine võib osutuda väga kasulikuks ilma lühiprognoosimisel. Sestap on käesoleva kodulehekülje tegemine väga oluline.
Siin kodulehel leitav informatsioon ei pretendeeri punktuaalsele täpsusele või vaieldamatusele, vaid eesmärgiks on laiendada lugejate silmaringi, tekitada temas huvi, mida huvitavat võib pakkuda meie igapäevane taevas ja ehk leiab lugeja selle kodulehekülje abil tee edasi ka meteoroloogia ehk ilmateaduse juurde. Siin kodulehel toodu on esitatud autori oma arusaama, tähelepanekute ja tõlgenduste värvinguga.


Autor 23.03.2011. EMHI (praeguse Ilmateenistuse) peakontoris meteoroloogiapäeva tähistamas, seistes ilm.ee pilvejahi parimate fotodega plakati ees.

Koduleht on Eestikeskne, seetõttu on mõned pilvevormid, fenomenid ja nähtused, mis meid väga vähe või üldse ei puuduta, välja jäänud või käsitletud ainult minimaalselt mõnes peatükis või kirjelduses (v. a. pärlmutterpilved, mille esinemise kohta Eestis ei saa midagi kindlat öelda, kuid neid võib näha näiteks Skandinaavia mägirajoonides).
Pilvede raamatutest ja vastavast kirjandusest. Varasemast võib pilvi põhjalikumalt käsitlevatest raamatutest nimetada 2007. aastal ilmunud «Pilvevaatleja käsiraamat», mille autoriks on pilveentusiast
Gavin Pretor-Pinney. Seal raamatus räägitakse pilvedest mitme valdkonna kaudu, näiteks on kultuuriseostele väga palju tähelepanu pööratud. Siin koduleheküljel on seevastu põhiline tähelepanu pööratud pilvedele endile, nende seostele praeguse ja tulevase ilmaga ning samuti pilvede nimetamisele. Lisaks «Pilvevaatleja käsiraamatule» on eesti keeles veel mõningaid pilvi käsitlevaid trükiseid ilmunud. Mainida tuleks näiteks H. Aruksaare «Väike pilvede atlas» (Tartu, 1962) ja M. Jürissaare 2006. a Keskkonnainvesteeringute Keskuse abiga ilmunud Pilveaabitsat.

Kodulehel olemas ka meteoroloogia testid, kus peatähelepanu on pööratud pilvedele. Testide eesmärk on hariv ja huvi tekitamine. Märkuseks, et enam ei ole sealne info täielikult õige! Lisaks on täiendatud kodulehte mitmesuguste huvitavate juhtumanalüüsidega; koostatud on pilvede lühiatlas, kus saab kümnest põhivormist ettekujutuse ja lõpuks vaidlusi põhjustav alamlehekülg joonpilvedest.

Huvi päritolu

Konvektiivtormide tähistamine

Pilvede olemus ja nende tekkimine                              

Pilvede klassifitseerimine 

Kuidas määrata pilvi

Pilvede atlas  

Kiirkursus (10 põhivormi)

Kiudpilved      
Kiudrünkpilved
Kiudkihtpilved
         

Kõrgkihtpilved
Kihtsajupilved

Kõrgrünkpilved

Kihtrünkpilved
Kihtpilved ja udu

Rünkpilved
Rünksajupilved
Organiseerumine ja ülirünksajupilved

Helkivad ööpilved
Pärlmutterpilved

Huvitavad ja haruldased pilvevormid    

2009. a ilmastiku kokkuvõte                         

2010. a ilmastik sõnas ja pildis   

2011. a kokkuvõte                

2012. a kokkuvõte

2013. a kokkuvõte

2014. a kokkuvõte

Veidi orkaanijuttu ka       

Näide muutlikust Eesti taevast  

Joonpilved (kondensjäljed)              

Inimtekkelised pilved

Pilvede mäng 13.4.2011    

Pilv pudelis 

Lugeja küsib 

Kahe Eesti päevad

Halode vaatemäng (11.4.2011 Tartu)

2001. ja 2005. a äike

Hiidpagi (derecho)

Ilmateemaline blogi                  

Ilmakool ilm.ee-s

Teadmise kontroll: test 1  test 2  test 3
Äikesetest

Lingid