Looming 2005, nr 4, lk 620–621.

 

 

 

     Arne Merilai

 

 

TÄIELIK TRAMA

 

   Uus teatrimanifest

 

 

 

 

TÄIELIK TRAMA:

 

— töötab buldooserimeetodiga: lükkab enda ees kõike kuhjaga;

— on multiplitseerit krabikäik: teeb mitu jäljerida korraga, kas samas või eri suunas;

— on ühtlasi päris ja meta: nii sensuaalne kui metaerootiline;

— on intellektuaalne: et osalejad ei plahvataks;

— vallandab sadu emotsioone: seepärast pigem külm kui lüpsisoe;

— ei häbene midagi, eriti paatost: ei skaala laiuses ega detsibellide kõrguses;

— hakkab koomilisest ja lõpeb traagiliselt: ning vastupidi ja vahepealt;

— naudib paletti ja balletti: siis mäkerdab ning käkerdab täiega;

— tekitab mitmekordset hirmu ja lõbu:

— sest ei tea, mis see on;

— sest võib-olla ei puudutagi elu kõiki aspekte;

— sest kellelgi on osalejate elu asjaolud teada;

— tekitab mitmekordset kaastunnet ja irooniat:

— tegelaste vastu nende viletsuses ja hiilguses;

— vaatajate vastu nende viletsuses ja hiilguses;

— teiste teatrite vastu nende viletsuses ja hiilguses;

— on sünesteetiline: mono-, dia-, tri- ja polüloogis; teos, jutus, pildis; tantsus, laulus, taustas;

— on nähtuste- ja tekstidedevaheline: täielikult võrgutav risoom;

— töötab täie pühendumusega: ei ole maailma väljaspool täielikku trama;

— eeldab täielikku osalejat: kui näitleja, lavastaja või vaataja ei jaksa, ostetakse asetäitjad;

— eeldab täielikku loojat: kes ei ole, dramatiseeritakse;

— eeldab täielikku sugu: naisena Ruthi, mehena Kalevipoega, ja vastupidi;

— eeldab täielikku rassi: rahvuselt ülerahvust ja vastupidi;

— eeldab täielikku vanust: vanurilt lapsikust, lapselt taipu;

— eeldab täielikku keeleoskust: tõlget igas olukorras;

— levib täielikus ruumis: globaalses virtuaaleetris noateral;

— ootab täielikku aega: mis endiselt saabub arhetüüpsest antiigist;

— tuleb täielikust teadmisest: me ootame, me ootame, Mary Zimmermann;

— armastab regivärssi: nii protorõhulist kui hüpoteetiliselt kvantitatiivset;

— allub täielikule vabadusele: seoste vältimatule mängule, ilu ja heakõla seadustele;

— pilkab Brežnevit ja ihaleb Hitlerit: ning vastupidi ja üldse mitte, ainult Kristust ja Buddha;

— tunnistab valu: kaevab selle juurt, et tõusta latva;

— pühitseb osalejaid: keda alandab, seda ülendab;

— on heideggeriaanlik võimalikkude maailmade metafüüsika: kohalikus kontekstis;

— on post-freudistlik ehk eel-psühholoogiline: järel-strukturalistlik ehk pre-loogiline;

— asendab metafoori metonüümiaga: mis on üks ja sama, hoolimata erinevusest;

— seab mitmetähenduslikkuse üle illusioonist: kõik on üks ja ükski pole miski,

— on tõsine: kiibitseb kitši nagu sürrealist oksüümoroni;

— on sama iseenda paroodiaga: pastiššide travestia, kuid inversioon;

— nõuab täielikku vaikust: et keskenduda lärmile;

— saab ka tummalt hakkama: üksi, pimedas, manuaalselt ja mitteverbaalselt;

— annab kur(a)dile kõrvakiilu: kaupleb kahjuks kasudega;

— ehk barokne sentimentalism: burlesksed moraliteed;

— on funktsioon mitme muutujaga: ja muutuja mitme funktsiooniga;

— kui megatrend ja kokakunst: lahutab paska pasteedist, jagab matsu;

— liigub uutele töövõitudele: vanu kaotades;

— otsib täiust: ammutab tühjaks;

— kasutab triviaalset: ainult originaalselt;

— vastandub ehk samastub: üldistub või pihustub;

— töötab kultuurkapitali kogu võimsusel: ei ole mahti toetajaid lunida;

— põhjustab sponsorite järjekordi: on täieliku prestiiži allikas;

— on groteskne koerakurnaja: viimse vindini tiine;

— on definitiivselt terve: kontrastis täieliku haigusega;

— on kogu maa teatraliseerimine: jumala rahu vete kohal;

— kehtib ka romaanis: täielik luule.

 

+ Parem on täielikust tramast eemale hoida — kus vähegi võimalik!